Privacy verklaring

Bij Selecteerjecasino.nl (hierna: Selecteerjecasino) vinden we de privacy van onze bezoekers belangrijk. Dit is ook de reden dat wij bij Selecteerjecasino zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen. De opgeslagen gegevens die wij strict noodzakelijk hebben worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en volgen de lokale Nederlandse wetgeving. Ook worden deze gegevens verwijderd wanneer er geen doel meer voor is. Verder neemt Selecteerjecasino passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de data veilig is en niet voor ongeoorloofde doeleinden gebruikt kan worden. In deze privacy policy lees je welke gegevens wij potentieel bewaren en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Zijn er vragen over deze privacy policy dan kun je deze via ons contactformulier stellen.

 

Selecteerjecasino behoudt ons het recht voor om de privacy policy aan te passen en deze pagina bij te werken. Een bijgewerkte privacy policy vervangt alle voorgaande versies. De huidige versie is van 1 december 2022.

Persoonlijke gegevens

Bij Selecteerjecasino vergaren wij niet actief persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website. Het kan wel voorkomen dat wij de beschikking krijgen over persoonlijke gegevens bijvoorbeeld bij het invullen van ons contactformulier. Deze persoonlijke gegevens bewaren wij alleen wanneer er een doel voor is. Vervalt het doel (doordat bijvoorbeeld de vraag via de e-mail is behandeld) dan verwijderen wij de gegevens weer uit onze systemen. De gegevens uit het contactformulier worden niet gebruikt voor andere doeleinden anders dan opvolging van hetgeen vermeld in het contactformulier.

Cookies & analytics

Bij Selecteerjecasino maken we gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. De gegevens die wij met deze cookies opslaan is terug te vinden op de cookie informatie pagina. De gegevens uit de cookies zijn geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar naar een individuele bezoeker. We gebruiken de data uit deze cookies voor een aantal doeleinden

 

Analyseren van onze website.
Door gegevens te analyseren kunnen we onze website beter afstemmen op jou als gebruiker. Als wij in de cookie gegevens zien dat er meer smartphone gebruikers zijn dan zullen wij de nadruk leggen op de werking en het gebruiksgemak op onze mobiele website en visa versa.

 

Voldoen aan wet- en regelgeving
Sommige data die Selecteerjecasino verzamelt is nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving en zal derhalve bij opvraag verstrekt worden. Een voorbeeld van deze gegevens is de uitkomst van de leeftijdspopup die getoond wordt bij het eerste bezoek op onze website.

 

Aangaan en optimaliseren van nieuwe samenwerkingen
Algemene data zoals bezoekersaantallen per tijdsvak kunnen door Selecteerjecasino worden gebruikt om nieuwe samenwerkingen aan te gaan of om onze huidige samenwerkingen te verbeteren. Deze data is volledig anoniem en is niet herleidbaar naar een natuurlijk persoon.

Delen van gegevens met derden.

 

Bij selecteerjecasino zullen wij geen van onze data (persoonlijke en geanonimiseerde) verkopen aan derden partijen.

Rechten van bezoekers

Iedere bezoeker heeft het recht om zelf te bepalen welke gegevens we opslaan, dit doe je bij het aan- of uitvinken van de opties in de cookie pop-up. Wij verzamelen actief geen persoonlijke gegevens en kunnen deze dan ook niet opslaan. Als bezoeker heb je het recht om te zien welke gegevens wij van je opslaan en je kan een verzoek doen deze gegevens te verwijderen, dit kan via ons contactformulier.

 

Ook heb je het recht om vooraf gegeven toestemming voor verwerking in te trekken. Wij zullen, indien de wet- en regelgeving dit toestaat, altijd gehoor geven aan dit verzoek.